Om os

SODAS og gruppen af forskere bag dette projekt

Vi er en gruppe tværfaglige forskere fra Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS), der er gået sammen for at undersøge hvordan den offentlige opmærksomhed udvikler sig under coronakrisen. Vores mangfoldige baggrund muliggør en alsidig palette af undersøgelser, der sikrer at vi på sigt kommer omkring store dele af krisens udvikling. Muliggjort af holdets størrelse, og påbudt af det faktum at krisen udspiller og udvikler sig løbende, har vi til hensigt at offentliggøre resultater forholdsvist hyppigt. Indeværende undersøgelser er muliggjort af en straksbevilling fra Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet[3] samt via midler og støtte fra SODAS og DISTRACT forskningsprojektet, der er finansieret af det Europæiske Forskningsråd (ERC)[4]. I kan læse mere om os herunder.


SODAS er et center for interdisciplinær samfundsvidenskabelig forskning, undervisning og impact ved det samfundsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Siden dets oprettelse i 2016 har SODAS etableret sig som et såvel national som internationalt førende miljø for grundforskning, anvendt forskning og forskningsbaseret undervisning i krydsfeltet mellem samfunds- og datavidenskab. I samarbejde med partnere fra førende data science miljøer i indland og udland, offentlige myndigheder (f.eks. Københavns Kommune) og private firmaer (som Danske Bank og Lego) har SODAS været en drivende kraft i en række store forskningsprojekter finansieret af Det Europæiske Forskningsråd (ERC), Carlsbergfondet og Villum Fonden. SODAS spiller endvidere en nøglerolle i den nye kandidatuddannelse i Social Datavidenskab udbudt ved det samfundsvidenskabelige fakultet fra 2020. Udover en intern stab på ca. tyve adjunkter, postdocs, ph.d. studerende, forskningsassistenter og administrativ support, samt en håndful associerede forskere fra de fem institutter ved KU SAMF, udgøres SODAS af en styregruppe, der består af Prof. David Dreyer Lassen (centerleder), Prof. Morten Axel Pedersen (vicecenterleder), Prof. Rebecca Adler-Nissen, Prof. Robert Böhm, lektor Anders Blok samt Prof. Sune Lehmann Jørgensen (DTU).

Udover dette projekt, er forskere fra SODAS involveret i en række andre corona-relaterede forskningsprojekter, bl.a.:
Forskningsgruppen bag disse analyser består af:

Anders Blok er lektor i sociologi og styregruppemedlem i SODAS. Han arbejder med spørgsmål om samfund, klima og byers bæredygtigheds-omstilling, herunder med brug af digitale metoder. I SODAS undersøger han potentialet for nye såkaldt kvali-kvantitative metodologier med brug af digitale data.


Emilie Munch Gregersen er ansat som Akademisk Projektassistent på SODAS, hvor hun primært er tilknyttet ERC-projektet DISTRACT. Hun har en Bachelor I Antropologi fra Københavns Universitet og er særligt interesseret i, hvordan antropologiske, data-videnskabelige og kvantitative metoder kan kombineres på forskellige måder.


Friedolin Merhout er adjunkt ved Sociologisk Institut og tilknyttet SODAS. Han anvender computationelle og eksperimentelle metoder til at undersøge relationer imellem grupper, som fx immigranter og indfødte, parti-politiske eller religiøse grupper. Hans forskning anvender digitale spor, tekst, survey og administrative data.


Hjalmar Alexander Bang Carlsen arbejder i krydsfeltet mellem social datavidenskab, politisk sociologi og pragmatisme. Han har 2 overordnede projekter, 1) mønstre i aktivisters engagement 2) metodologiske problemstillinger indenfor kvantitative og kvalitativ tekstanalyse, herunder særligt deres kombination.


Kristoffer Pade Glavind er Ph.d.-studerende i økonomi og social data science. Han har også en tillægsuddannelse for journalistik. Til dagligt arbejder i spændingsfeltet mellem økonomi og social data science, med metoder indenfor økonometri og Machine Learning. Metoder som er centrale i analysen af de nye, store mængder data som bliver indsamlet i kraft af mobiltelefoner og internettet. Brænder for at formidle både økonomi og data science.


Morten Axel Pedersen er vicecenterleder for SODAS og professor i antropologi ved Københavns Universitet. Efter at have tilbragt to årtier på at bidrage etnografisk forskning i og om Mongoliet, Rusland og Kina, har han de sidste fem år forsket i dansk politisk kultur og sociale dynamikker. Som et af grundlæggerne af SODAS har han været primus motor på flere tværfaglige projekter, eksperimenter og publikationer. Han er PI for ERC Advanced Grant forskningsprojektet DISTRACT: The Political Economy of Attention in Digitized Denmark.


Samantha Breslin er adjunkt ved Antropologisk Institut og tilknyttet SODAS. Hun arbejder i krydsfeltet mellem digital antropologi, feministiske teknologistudier og menneske-computer interaktioner. Hendes forskning kredser omkring den politiske økonomi og køn i forhold til kulturene omkring computerer og data.


Sofie Astrupgaard er ansat som studentermedhjælper på SODAS. Hun er ved at færdiggøre sin bachelorgrad i antropologi på Københavns Universitet, og hun arbejder primært med kvalitativ analyse og databehandling. Sofie interesserer sig desuden for at kombinere og nytænke klassiske kvalitative og kvantitative metoder med data science.


Thyge Enggaard er Ph.d.-studerende ved SODAS, og har en kandidatgrad i Økonomi fra Aarhus Universitet. Hans forskningsinteresser omhandler kvantiative analyser af sociale dataspor, særligt tekst, og fortolkningen heraf i relation til kvalitative analysemetoder. Thyge er herudover interesseret i koblingen mellem samfundsvidenskab og filosofi, herunder særligt fænomenologi og hermeneutik.


Tobias Gårdhus er ansat som Akademisk Projektassistent på SODAS, hvor han primært er tilknyttet ERC-projektet DISTRACT. Han har en Bachelor I Sociologi fra Københavns Universitet, og arbejder med at indsamle, strukturere og analysere forskellige datakilder, samt hvordan man kan kombinere klassiske kvalitative og kvantitative metoder med nyere digitale metoder.